Pan Con Bistec Radio - El Maestro Bobby Ramirez Listen now to Pan Con Bistec Radio Entrus Ministerio Glenda R Mujer Esperanza FaceBook El Maestro Bobby Ramirez Award winning Latin Jazz Band Pan Con Bistec